Детска градина в град Казанлък

Четвърта А група "Вълшебство" - 2023/2024

Учители:

  • Яна Бранчева, старши учител
  • Стефка Шаханова, учител

Помощник-възпипател:

  • Олга Балашова