Детска градина в град Казанлък

Четвърта Б група "Пчелички" - 2023/2024

Учители:

  • Диана Станева-Недкова, главен учител
  • Величка Янева, учител

Помощник-възпипател:

  • Иванка Къркова