Детска градина в град Казанлък

Четвърта група "Приятели"

Учители:

  • Красимира Въглярова, старши учител
  • Красимира Колева, учител

Помощник-възпитател:

  • Надежда Петрова