Детска градина в град Казанлък
Основна инфорация

Първа група "Приятели" - 2023/2024

Учители:

  • Красимира Въглярова, старши учител
  • Красимира Колева, учител

Помощник-възпитател:

  • Надежда Петрова