Детска градина в град Казанлък

Първа група "Звездички"

Учители:

  • Стефка Златева, старши учител
  • Габриела Данаилова, учител

Помощник-възпитател:

  • Недка Белчева