Детска градина в град Казанлък

Трета А група "Вълшебство"

Учители:

  • Яна Бранчева, старши учител
  • Стефка Шаханова, учител

Помощник-възпипател:

  • Десислава Стоянова