Детска градина в град Казанлък

Втора група "Бонбони"

Учители:

  • Снежанка Стефанова, старши учител
  • Яна Николова, учител

Помощник-възпипател:

  • Станка Тинкова