Детска градина в град Казанлък

Група "Щурчета"

Учители:

  • Соня Алексиева,  учител
  • Радосвета Трайкова, учител

Помощник-възпитател:

  • Радиана Караиванова