Детска градина в град Казанлък
Основна инфорация

Необходими документи за новопостъпили деца в детската градина

/НАРЕДБА МЗ ОТ 05.02.2007г. ДВ бр. 15/ 

  1. Писмена молба, подадена от родителите до директора на детската градина. 
  2. Копие от акта за раждане на детето. 
  3. Лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар. 
  4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина. 
  5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина. 
  6. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
  7.  Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.