Детска градина в град Казанлък
Основна инфорация

История

Детското заведение е създадено на 10 април 1969 година, като първоначално се нарича ДГ 15 „А. Андреев“. На 29 януари 1992 година е преименувано в ДГ №15 „Звънче“ и от тогава, до днес носи това име.

В 55 годишната си история градината претърпява своето развитие и възход. Създадена е като нощуваща детска градина с яслена група, но от 1977 година градината преминава в дневна форма на обучение.

През времето на своето съществуване в сградата на детското заведение са изнесени безброй открити ситуации, тържества, чествания. Пресъздадени са множество празници, запазващи българските традиции и обичаи, които са радвали родители, учители и общественост.

Възпитаниците на детското заведение са вземали участия в обществени прояви и винаги са се откроявали със своите изпълнения и таланти.