Детска градина в град Казанлък
Основна инфорация

Мисия, визия и цели

НАШАТА МИСИЯ

 Да създаваме и вдъхновяваме: 

  • Отговорни и балансирани хора.

  • Да развиват своя индивидуализъм.

  • Самостоятелно мислещи.

  • Отворени към дейностите на различните култури.

  • Развитие на индивидуалния потенциал в една подкрепяща учебна среда. 

НАШАТА ЦЕЛ

  • Съвместно с  родителите да създаваме здрава, щастлива и успешна среда за развитие на нашите деца.

  • Вярваме във вътрешния потенциал на всяко дете.

  • Разгръщане на възможностите на всяко дете чрез творчество и практическо учене.