Детска градина в град Казанлък
Основна инфорация

При отсъствие на дете от детска градина

          

  • При отсъствие на дете от детска градина за повече от 30 /тридесет/ календарни дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и бележка за контактност. 
  • При отсъствие на дете от детска градина за повече от 60 /шестдесет / календарни дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, чревни паразити и бележка за контактност. 
  • При отсъствие на дете от детска градина  за повече от 10/десет/ календарни дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен ( бележка за контактност).

  Изключение правят децата върнати от детската градина с медицински показател за смущение в стомашно-чревния тракт, които и при 1/един/ ден отсъствие трябва да донесат бележка от личния лекар,че са здрави и могат да посещават детското заведение .

Важно!

Изследванията за чревни бактерии и паразити важат 15 /петнадесет/ календарни дни от датата на подаване в лабораторията, а бележката за контактност 3 /три/ календарни дни от датата на издаването ѝ. 

Наредба №3 от 15.02.2007г. ДВ.бр15.

м.с.Фейзиева - GSМ-0884 100 824