ДГ №15 "Звънче"
Детска градина в град Казанлък

При отсъствие на дете от детска градина

При отсъствие на детето от детска градина за повече от 30 /тридесет/ дни се представя еднократен отрицателен резултат от

изследване за патогенни чревни бактерии и бележка за контактност. 

При отсъствие на детето от дг. за повече от 60 /шестдесет / дни се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити и бележка за контактност. 

При отсъствие на детето от дг.за повече от 10/десет/дни се представя медицинска

бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.Изключение правят децата с разстройство, които и

при 1/един/ ден отсъствие трябва да донесат бележка от личния лекар,че са

здрави и могат да посещават дг. Изследванията за чревни бактерии и паразити важат 15 /петнадесет/ дни а бележката за контактност 3 /три/ дни. 

Наредба №3 от 15.02.2007г. ДВ.бр15.

м.с.Фейзиева - GSМ-0884 100 824