Детска градина в град Казанлък
Основна инфорация

Добри педагогически практики

На 31.01.32024г. учителите от трета група „Бонбони“, при ДГ№15“Звънче“, гр. Казанлък– г-жа Стефанова и г-жа Николова,

изнесоха открита ситуация STEM  пред учители от детската градина, на тема „Движи ли се водата“ .

По забавен и достъпен за децата начин бе представена темата, проведени бяха експерименти, в които децата се включиха с голям интерес и удоволствие.