Детска градина в град Казанлък
Основна инфорация

Група "Мечо Пух"

Учители:

  • Росица Савакова- Бонева, старши учител
  • Мима Костадинова, старши учител

Помощник-възпитател:

  • Венета Тотева