Детска градина в град Казанлък

Празнична програма "Лазаруване"

 

 

 

       В навечерието най-светлите християнски празници деца от трета група  "Бонбони"на ДГ №15 „Звънче“ представиха ритуал „лазаруване“ пред гости, родители и приятели на детската градина. Сред официалните лица бяха г-жа Райна Калоянова – експерт предучилищно образование от РУО на МОН гр. Стара Загора и представители на местни училища. С празничната програма бе отбелязано началото на светлите Великденски празници.